Mikael Ramels verksamheter

 

"muSikfors Samspel"

Detta är det företag genom vilket Mikaels egen verksamhet såsom kompositör, musiker, artist, arrangör etc fungerar. Härinunder finns även Musikterapi registrerat. Sedan 1979 har Mikael arbetat med Musikterapi. Detta område, där musiken kan vara länken från ångest till trygghet för en person drabbad av någon form av handikapp, har under senare år visat sig få alltmer utrymme inom vård, psykiatri etc. Läs mer om muSikfors Samspel.

 

"Pygmé Musikförlag"

Detta är ett familjeföretag. Förlagets tillblivelse grundar sig på den besvikelse som uppstår då anlitade musikförlag låter sig säljas till "jättar". Vi som skapar musik i Sverige och skriver texter på svenska vill kunna vara garanterade att musiken stannar i "vår ägo" och inte t ex hamnar i Japan. Detta har ingenting med fientlighet mot andra raser, främmande idéer, religiositet eller liknande att göra. Idén bygger snarare på att en låt som "Tjo vad det var livat i holken i lördags" är en låt som varken holländare eller japaner ska ägna sin ägo åt. Låt oss sammanfattningsvis kalla det för en sorts skyddande verksamhet. Vill du veta mer om "Pygmé" så klickar du bara här.

Pygmés produktioner distribueras genom Gehrmans musikförlag AB.


Har du förresten någon egen verksamhet? Berätta: @.....


 

 
© muSikfors Samspel - e-post till